Zdroje Tepla pro TřebíčVýhody SZTObnovitelné zdroje tepla
TTS - Kraj Vysočina - Nemocnice Třebíč

Krajské noviny o naší podpoře nemocnici

Noviny Kraje Vysočina uveřejnily článek o cvičení Blackout v třebíčské nemocnici a také zmínily naši podporu, díky níž může nemocnice fungovat i v krizových situacích. více

TTS - Třebíčské noviny - spolupráce s nemocnicí

Třebíčské noviny o naší spolupráci s Nemocnicí Třebíč, o. p. s.

Třebíčské noviny ve svém červnovém vydání uveřejnily obsáhlý článek o našich "ostrovech života", tedy naší spolupráci s třebíčskou nemocnicí, která je díky nám schopna zůstat v chodu i při dlouhodobých výpadcích energie. více

Ukončení topné sezony

Vážení zákazníci,

s ohledem na aktuální vývoj venkovní teploty a předpovědi počasí pro další období, společnost TTS energo s.r.o. dne 26.5.2016 ukončila topnou sezonu 2015/2016.

V případě ochlazení jsme připraveni zahájit temperování objektů.

Ředitel TTS energo s. r. o. Richard Horký (uprostřed) předává šek na 224 tisíc Kč ředitelce Nemocnice Třebíč Evě Tomášové a hejtmanu Kraje Vysočina Jiřímu Běhounkovi.

Díky TTS lze zajistit vytápění Nemocnice Třebíč i v těch nejkrizovějších situacích

Cvičení "Blackout", zorganizované Krajem Vysočina 27. dubna, prokázalo jedinečnost řešení, které TTS Energo, s. r. o. poskytuje Nemocnici Třebíč. Díky vytápění biomasou není možné, aby pacienti mrzli i v případě dlouhodobých energetických krizí.
"Třebíčská nemocnice by se mohla stát krizovou či evakuační nemocnicí pro celý Kraj Vysočina," sdělil generální ředitel TTS Richard Horký.
"Nemocnice Třebíč bude vytápěna až po dobu 150 dnů bez jakýchkoli problémů a výpadků," potvrdil mluvčí nemocnice Petr Palovčík.

Areál Nemocnice Třebíč je v současné době vytápěn z vícepalivového zdroje Teplárna JIH společnosti TTS Energo. Tepelná energie ve formě vody o teplotě 90 °C je distribuována prostřednictvím soustavy zásobování teplem. Teplárna JIH disponuje výkonem 2x 5 MW sláma a 2x 4 MW štěpka z biomasových kotlů.
„Zcela výjimečné technické řešení nestálo nemocnici ani korunu, protože potřebné náklady ve výši 224 tisíc uhradíme z daru dodavatele tepla společnosti TTS Energo, s. r. o.,“ uzavírá informace Eva Tomášová, ředitelka Nemocnice Třebíč. více v TV reportáži (čas 21:10)