Zdroje Tepla pro TřebíčVýhody SZTObnovitelné zdroje tepla
TTS - Národná energetická - Družba

Zaměstnanci TTS se setkali se svými kolegy z Národnej energetickej

Naše firma je mezinárodní energetickou skupinou, pod kterou od začátku tohoto roku spadá i slovenská společnost Národná energetická. Aby se obě skupiny lépe poznaly, ve dnech 8. a 9. září proběhlo v lokalitě Hriňová na středním Slovensku, kde mimo jiné najdeme i jedno z deseti tepelných hospodářství Národnej energetickej, společné setkání zaměstnanců.
Cílem byla společná koordinační porada, seznámení se v osobní rovině, prohlídka provozů v Poltári a Hnúšti a teambuilding v podobě fotbalového turnaje, dovednostních soutěží či společného výletu na Muráňskou planinu.
"Tato setkání budeme dělat každý rok, jednou na Slovensku a další rok v České republice," řekl ředitel firmy TTS Richard Horký. "Jsme dnes mezinárodní teplárenskou skupinou a je důležité utužovat týmovou spolupráci." Společné foto.

Průměrné teploty

Aktuálně měřené průměrné teploty na teplárnách v Třebíči:

Průměrné teploty Třebíč

Zahájení topné sezóny

Průměrné teploty poklesly pod stanovenou mez 13°C a výhled počasí dalších dnů neslibuje výrazné zlepšení, proto na většině domů spouštíme 21.9.2016 topení.

Topení se řídí dle venkovní teploty, pokud venkovní teplota překročí nastavenou mez 14-16°C (standardní nastavení), automaticky se topení vypne. Tedy v případě následných teplých dnů bude topení vypnuté a pokud venkovní teploty poklesnou, opět automaticky zapne. Není nutné požadovat trvalé vypnutí vaší stanice.

V případě problému s topením kontaktujte prosím správce či předsedy domu, popř. dispečink TTS na tel. 602 793 489

Topná sezóna se blíží

Zahájení otopné sezóny se řídí dle legislativy:

- Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.
- Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.

Průměrnou teplotu měříme na každé teplárně samostatně. Pokud klesne teplota alespoň na jedné teplárně pod stanovený limit a splní se zákonné podmínky, zahájíme otopnou sezónu.

Aktuální průměrné teploty:
Teplárna........Sever......Jih........Západ
18.9.............16,2.......14,5......15,2
19.9.............13,7.......12,4......13,2
20.9.............12,6.......10,9......12,0

Graf průměrných teplot