Zdroje Tepla pro TřebíčVýhody SZTObnovitelné zdroje tepla

Horácké noviny a Deník o nové teplárně v Dukovanech

O nové teplárně v Dukovanech, kde zahájil provoz náš nejnovější kotel na biomasu, psaly internetové deníky, ale i Horácké noviny a Deník. Například článek z Deníku si můžete přečíst i zde.

Nový Kaipan nese logo TTS

Společnost TTS Group je jedním z hlavních partnerů projektu Postav si své auto, který realizuje Kraj Vysočina pro střední školy, jichž je kraj zřizovatelem. Ve středu 22. listopadu 2017 byl pokřtěn automobil Kaipan 2, který sestavili studenti SPŠ Třebíč. Jedním z kmotrů byl i zástupce ředitele TTS pro provoz tepelného hospodářství Radek Plaček.
„Žáci na tomto projektu pochopí, že se dá vlastní silou a s přispěním firem něco vytvořit. TTS spolu se SPŠ Třebíč spolupracuje ještě na dalším projektu, který se ale netýká aut. Jsme tepelná společnost, a proto se snažíme žákům přinést praktickou ukázku tepelného hospodářství,“ vysvětlil Radek Plaček s tím, že právě takové iniciativy vychovávají mládež pro technické vzdělávání. Je to nutné zejména v dnešní době, kdy je o kvalifikované technické pracovníky na trhu velká poptávka.
Dalšími kmotry byla radní Kraje Vysočina pro školství Jana Fialová, ředitel SPŠ Třebíč Zdeněk Borůvka a také Jiří Novotný, ředitel společnosti Fraenkische Okříšky, která se na projektu také podílí. Podrobné informace o projektu v tiskové zprávě Kraje Vysočina.

Ing. Richard Horký a starosta Miroslav Křišťál slavnostně otevírají teplárnu v Dukovanech.

V Dukovanech začali topit biomasou

Obec Dukovany je dalším místem, kde byl spuštěn kotel na dřevní štěpku vyrobený v divizi Boilers, která spadá pod třebíčskou firmu TTS. Provoz teplárny byl oficiálně zahájen v sobotu 18. listopadu 2017, kdy na zdejším zámku zároveň probíhaly zabijačkové hody a tradiční akce Košt slivovice. Díky tomu si novou teplárnu přišly prohlédnout stovky lidí, mezi nimi i poslankyně PSP ČR Monika Oborná.
Teplárnu, která byla vybudována na zelené louce, provozuje společnost Dukovanská teplárenská s. r. o. Tu v současné době z 51 % vlastní obec a ze 49 % firma TTS.

Teplárna bude vytápět i zámek
„Dukovanská teplárenská s. r. o. později zcela přejde pod vlastnictví obce Dukovany,“ sdělil starosta Dukovan Miroslav Křišťál. „V současné době máme za sebou první etapu této akce. Jsou napojeny teplovody k předávacím stanicím a teď je na vlastnících domů, aby svůj otopný systém připojili k předávacím stanicím.“
Teplárna na biomasu bude v rámci první etapy této akce vytápět nejen 60 domácností, ale i větší budovy, jako jsou bytové domy, mateřská škola, hasičská zbrojnice, firmy, Jednota či zmíněný Zámek Dukovany. Raně klasicistní stavba tak bude svým způsobem unikátem – podobných historických objektů, které by byly vytápěny obnovitelnými zdroji, není mnoho.
V teplárně je instalován kotel o výkonu 1,5 MW spalující dřevní štěpku. Stejný typ bude osazen i během druhé etapy, takže celkový výkon dukovanské teplárny bude 3 MW. Jejich provoz přinese obyvatelům i obci značné úspory, protože se zde dosud topí drahou elektřinou, nebo ji nahrazují neekologickým uhlím.

Lidé budou za teplo platit o polovinu méně
„Má to historické důvody,“ vysvětlil majitel skupiny firem TTS Ing. Richard Horký. „Když se stavěla nedaleká jaderná elektrárna, obci Dukovany se slíbila režijní, velmi nízká cena elektřiny. Jenže postupem času se z toho stalo nejdražší topení. Zatímco nyní tedy obyvatelé Dukovan platí zhruba 750 až 800 Kč/GJ, po přechodu na biomasu to bude 345 Kč/GJ.“
Investice do první etapy činily 48 milionů Kč, přičemž na 52 % této sumy se podařila získat dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu.
„Nyní se připravuje druhá etapa, která pojme veškeré zbývající budovy v obci Dukovany,“ pokračoval Křišťál s tím, že tato fáze by měla být zakončena v sezoně 2018/2019.
V obci Dukovany žije 840 obyvatel, přičemž její roční rozpočet pro rok 2017 činí cca 65 milionů Kč (tedy zhruba 77 tisíc Kč na obyvatele). Výstavba teplárny významně přispěje k ekologizaci obce.

Horácké noviny: Spolupráce Vysočiny se Zakarpatím se připomínala hlavně na Třebíčsku

Horácké noviny uveřejnily 3. listopadu článek o oslavách partnerství Kraje Vysočina a ukrajinské Zakarpatské oblasti. Za Krajskou hospodářskou komoru Kraje Vysočina se ke spolupráci se Zakarpatím vyjádřil i ředitel firem skupiny TTS Ing. Richard Horký. více